Privacy beleid

Pak het voordeel heeft dit privacy beleid samengesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website.
Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

Logbestanden
  De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij, zoals alle servers doen.
  Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn)
  voor de volgende doeleinden :
    - Om problemen met de server te diagnosticeren.
    - Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types bij te houden.
  Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers.
  Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid.
  Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan
  derden.

Formulieren
  Via de formulieren op onze site kunnen en/of dienen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, voorkeuren, e-mailadres
  en rekeningnummer.
  Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen, ter controle, en om indien nodig hierover met hen in contact
  te komen en de content op hun interesses af te stemmen.
  We gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Cookies
  Pak het voordeel maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen worden om het
  gebruik van de website te vereenvoudigen.
  Zo worden cookies gebruikt om de login-procedure op de site te controleren aan de hand van een geëncrypteerd paswoord.
  Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle grote websites.
  Schakelt u het gebruik van cookies uit in de browser, dan kunt u niet inloggen en kunnen wij u geen correcte werking van Pak het voordeel
  garanderen.

Banners en emails
  In het banner en email systeem maakt Pak het voordeel ook gebruik van interne en externe tracking- en logmethoden om inzicht te krijgen
  welke reclameuitingen het meest effectief zijn (CTR- Click-Through Rate etc.) en hier zonodig op in te springen.
  We gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden anders dan
  de betreffende adverteerder(s) en/of media-/marketingbureau(s).
  Ook bij deze laatste 2 partijen wordt alleen het (eind)resultaat van een campagne verstrekt en zijn deze gegevens niet gekoppeld aan de
  gegevens van onze individuele leden.

Links
  Deze site bevat links naar andere websites.
  Pak het voordeel is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor
  de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van verkregen informatie
  Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u via deze website, per e-mail, met de formulieren of op een andere manier aan ons
  verstrekt hebt, dan kunt dit ons melden via de contactpagina.

Contact over de website
  Als u vragen heeft over dit privacy beleid of over de interactie met onze website kunt u hierover contact met ons opnemen via de
  contactpagina.