Algemene voorwaarden

Hieronder staan onze algemene voorwaarden beschreven.

1 Deelname
  1.1
      Deelname is alleen mogelijk als u in Nederland woont.

  1.2
      Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar.

  1.3
      Het is niet toegestaan meer dan 1 account per emailadres, huishouden en/of IP adres te bezitten.

  1.4
      Ieder lid dient bij aanmelding zijn/haar persoonsgegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
      Indien er wijzigingen plaatsvinden in uw gegevens dient u deze zo spoedig mogelijk te wijzigen.

2 Algemene voorwaarden
  2.1
      Bij het opzeggen van uw account worden alle gegevens vernietigd en heeft u geen recht meer op openstaande bedragen in uw account.

  2.2
      Pak het voordeel behoudt zich het recht ten alle tijden de voorwaarden te mogen aanpassen, dit zal bekend worden gemaakt d.m.v.
      een nieuwsbrief via de email.

  2.3
      Frauderen, valsspelen of elke andere vorm van manipulatie is verboden.
      Wanneer dit wel het geval is wordt het desbetreffende lid uitgesloten van deelname en zullen zijn verdiensten komen te vervallen.
      Ook zullen uw gegevens worden doorgespeeld naar de desbetreffende instanties.

  2.4
      Pak het voordeel is bevoegd een lid op inactief te zetten of te verwijderen.
      Het betreffende lid zal per e-mail op de hoogte worden gesteld.

  2.5
      Leden en bezoekers kunnen geen aanspraak maken op de door Pak het voordeel gemaakte fouten.
      Het gaat hier om bugs, spel/taal fouten, onbereikbaarheid, het geven van verkeerde vergoedingen of het plaatsen van een verkeerde
      reclame campagne.

  2.6
      Pak het voordeel kan ook niet aansprakelijk gesteld worden wanneer er gegevens verloren zijn gegaan.
      Bijvoorbeeld door een servercrash en/of backups die verloren gegaan zijn.

  2.7
      Het promoten van Pak het voordeel doormiddel van spam of andere ongewenste activiteiten is ten strengste verboden.
      Hierbij word het desbetreffende lid uitgesloten van deelname en kan het geen aanspraak meer maken op zijn verdiensten en referrals.
      Tevens worden uw gegevens doorgespeeld aan de desbetreffende instanties.

  2.8
      Indien een account op Pak het voordeel word verwijderd door Pak het voordeel of het lid zelf, vervallen zijn/haar behaalde verdiensten.
      Er zal dan onder geen enkele voorwaarde alsnog worden uitbetaald.

  2.9
      Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar Pak het voordeel account.

  2.10
      Pak het voordeel garandeert geen specifiek aantal acties die deze dient te starten.

  2.11
      Pak het voordeel behoudt zich ten alle tijden het recht te stoppen met de site.
      Verdiende saldo's boven de € 7,50 worden alsnog uitgekeerd.
      Saldo's onder de € 7,50 zullen verloren gaan.

3 Het aanbrengen van leden
  3.1
      Het belonen van mensen voor een lidmaatschap via uw referral link is toegestaan.

  3.2
      Spammen is ten strengste verboden.
      Hier zal verwijdering van uw account op volgen.
      Indien nodig worden juridische stappen ondernomen.

  3.3
      Valsspelen is op geen enkele wijze toegestaan.

  3.4
      Het aanbrengen van nieuwe leden mag niet onder dwang gebeuren.

4 Uitbetalingen
  4.1
      Ieder lid kan vanaf € 7,50 een uitbetaling aanvragen voor een storting op een bankrekening.

  4.2
      Uitbetalingen worden na controle van het account binnen 30 werkdagen uitbetaalt.
      Indien er problemen zijn met het account behoud Pak het voordeel zich het recht het desbetreffende account te deactiveren voor nader
      onderzoek.
      De uitbetaling word dan ook tijdig stil gezet.

5 Beëindigen Lidmaatschap
  5.1
      Het Pak het voordeel lidmaatschap wordt automatisch beëindigd wanneer het lid komt te overlijden.
      Pak het voordeel is hiertoe ook gemachtigd.

  5.2
      Een Pak het voordeel lidmaatschap is niet overdraagbaar.
      Indien dit wel gebeurd zal het account verwijderd worden en vervallen alle rechten.

6 Vergoedingen bij deelname aan campagne's
  6.1
      Voor deelname aan een campagne ontvangt het lid een bepaalde vergoeding, dit is voor elke campagne verschillend.
      De vergoeding staat bij elke campagne aangegeven.

  6.2
      Het bijschrijven van de vergoeding op een campagne wordt gedaan via het volgende principe :
      Heeft u in januari aan een campagne deelgenomen dan ontvangt u uw vergoeding, na goedkeuring, het 1ste weekend van maart.
      Heeft u in februari aan een campagne deelgenomen dan ontvangt u uw vergoeding het 1ste weekend van april.
      Enzovoort enzovoort.

7 Inwissel bestellingen
  7.1
      Wij promoten geen GPT en/of linkspel gerelateerde site's via banners.

  7.2
      Inwissel bestellingen zullen binnen 48 uur verwerkt worden.

8 Misbruik van personeel
  8.1
      Het zenden van vulgaire emails, bedreigingen of virussen naar onze email accounts, op wat voor manier ook, leidt direct tot beëindigen van
      uw account.
      U heeft geen recht meer op uw verdiensten.
      Indien nodig zullen er juridische stappen worden ondernomen.

  8.2
      Indien u problemen heeft met uw email kunt u dit kenbaar maken via het contact formulier.
      Als u ons met respect behandeld, behandelen wij u ook met respect.

9 Slot
  9.1
      Alle plaatjes en teksten op Pak het voordeel zijn eigendom van Pak het voordeel en mogen nooit zonder toestemming worden gekopieërd
      en/of aangepast.

  9.2
      In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet is voorzien beslist de directie van Pak het voordeel

  9.3
      Het besluit van de directie van Pak het voordeel is niet voor beroep hervatbaar.