Voor echt marketingsucces zijn de verpakkingen van de producten van ontzettend belang. De verpakking is de basis omdat deze de eerste indruk is voor de klant. Daarom wordt het ook gezien als het uithangbord van uw producten. Tevens is dit een uniek contactmoment met de klant.

Menig marketeers kennen het lijstje van de 4 P’s: Product, Prijs, Plaats en promotie. Tegenwoordig is deze lijst ook uitgebreid met een vijfde p: personeel. Maar we gaan het in deze blog ook hebben over de 6e P: Packaging. Verpakkingen spelen een essentiële rol in de communicatie met je lead of prospect. Hoe kun je een verpakking ontwerpen die je klant raakt? Hierbij 6 tips.

1. Leer je doelgroep kennen

Niet onbekend en zeer voor de hand liggend. De verpakking moet je doelgroep ook aanspreken. Vergeet bij het hele proces niet voor wie je het maakt.

2. Wat voor type verpakking

Het product bepaalt grotendeels de keuze voor het type verpakking en welk materiaal je hiervoor gebruikt. De keuze is van belang bij de mogelijkheden voor het design.

3. Weet welke boodschap je wilt overbrengen

Niet alleen het product maar ook de verpakking zorgt voor het overbrengen van basisinformatie. De inhoud, een inhoudslijstje (ingrediënten), gebruiksaanwijzingen en een mogelijke barcode zijn hier allemaal onderdeel van. Sommige zaken zijn verplicht om te vermelden. Tevens kan vanuit de producten een doel zijn om de verpakking in een positief daglicht over te brengen.

4. Wat voor design of ontwerp kies je?

Als eerste moet er gekozen worden voor een verpakking en het verpakkingsmateriaal. Vervolgens kan er gestart worden met het ontwerp van de verpakking. Hierbij kan je denken aan een compleet ontwerp van de verpakking of juist een deel van de verpakking die moet worden vormgegeven. In het geval een deelontwerp kun je denken aan stickers, etiketten, lambels of krimpfolie die op of om de verpakking komt.

5. De kwaliteit van het drukwerk

In het verpakkingsproces is het ook belangrijk om af en toe naar je concullega’s te kijken. Hoe pakken zij het aan? Welk verpakkingsmateriaal gebruiken zij? Wat voor boodschap willen ze overbrengen? Hier kan je veel van leren. Je hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden, soms is een succesformule ergens al te vinden en kun je daar op doorbouwen.

6. Onderzoek en informeer!

Wanneer een ontwerp slaagt en je er succes mee boekt dan is dat natuurlijk fantastisch. Vergeet echter niet om altijd scherp te blijven en voort te bouwen op je successen. Hoe kan het nog scherper? Hoe kunnen we de boodschap nog beter overbrengen? Dit moet je onderzoeken, beschrijven en vervolgens de conclusies doorvoeren.

Admin - Author

You Might Also Like