Voorkom hoge kosten met een grondig funderingsonderzoek

Factoren die de grond beïnvloeden

Er zijn diverse factoren die ervoor kunnen zorgen dat er actie ondernomen wordt. Funderingsherstel begint het vaak mee, gevolgd door het herstellen van de ontstane schade. Hieronder zullen we de oorzaken één voor één toelichten. Herkent u zich in één van deze punten, dan kan het maar zo zijn dat uw woning al kampt met funderingsproblemen zonder dat u daar vanaf weet. Een grondig funderingsonderzoek zal dit uitwijzen. Oorzaken van funderingsproblemen kunnen zijn:

  • Verschillende funderingstypen

Heeft u een aanbouw of uitbouw laten bouwen in de afgelopen jaren? Dan is het belangrijk dat deze op dezelfde type fundering is gebouwd als uw woning. Als u bijvoorbeeld een deel op palen en een deel op staal heeft staan kan deze ongelijkheid op den duur tot problemen leiden.

  • Vochtverlies

In droge perioden kan het zo zijn dat het grondwater verdampt wordt. Of het wordt door bomen rondom uw woning ‘extra’ uit de grond getrokken. Deze aantasting van de bodemgesteldheid kan ervoor zorgen dat uw fundering niet meer de steun heeft die er eerst was.

  • Geconcentreerde belasting

Door bijvoorbeeld een fout tijdens de constructie van uw woning wordt één of enkele delen van uw woning te zwaar belast ten opzichte van de rest. Op den duur kan het zo zijn dat de fundering het gaat begeven.

  • Externe factoren

Uitbundig veel verkeer of zware bouwactiviteiten zorgen voor vele trillingen in de grond. Na verloop van tijd kan dit de draagkrachtige grond van de fundering aantasten. Hierdoor krijgt de fundering niet meer de ondersteuning die hij eerst wel kreeg.

  • Bodemgesteldheid

Inklinking van veen- of kleigrond, of het wegspoelen van de draagkrachtige grond door bijvoorbeeld hevige regenval, zorgt voor onvoldoende steun van de fundering. Op den duur zal dit leiden tot funderingsproblemen.

Admin - Author

You Might Also Like